Shabby Romance

Rückzugsort mit nostalgischem Antikfinish